Oferta:
  • Nadzór budowlany
  • Kompleksowe
    prowadzenie inwestycji
  • Energtyka cieplna
  • Oceny techniczne budynków
  • Remonty kotłów
  • Konstrukcje stalowe
  • Instalacje
  • Linie technologiczne

O nas...

Nasza firma powstała w 2004 r. Od początku swojej działalności zajmuje się budową konstrukcji stalowych oraz montażem rurociągów przesyłowych i linii technologicznych.

Prowadzimy również nadzór budowlany oraz koordynację robót budowlanych. Specjalizujemy się w kompleksowym prowadzeniu inwestycji głównie przy budowie budynków wielkogabarytowych i przemysłowych.

Jednym z filarów naszej działalności jest szeroko rozumiana energetyka cieplna oraz przemysł chemiczny i petrochemiczny. Prowadzimy m.in. prace w zakresie remontów kotłów, zbiorników ciśnieniowych oraz rurociągów technologicznych.

Od roku 2010 posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do modernizacji i naprawy kotłów, zbiorników ciśnieniowych oraz rurociągów przesyłowych materiałów żrących i niebezpiecznych.

W roku 2012 wdrożyliśmy system jakości PN-EN ISO 3834-2-2007 oraz system kontroli produkcji PN-EN 1090. Szczegóły link

Powierzone nam prace wykonujemy solidnie i terminowo. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami prosimy o kontakt.